Muhtar.net
 
¬»Ѕ≤– Ћёƒ»Ќ» « –≈„≤
 


÷≥ль прийому - виробити в собаки навик вибирати людини з групи людей по запаху його реч≥.
ќсновним умовним подразником Ї команда "нюхай" ≥ жест - викиданн¤ руки в напр¤мку групи людей. ƒопом≥жним - команда "добре" ≥ м'¤ка команда "фу".
Ѕезумовним подразником - хватка собакою пом≥чника.


ѕрийом ввод¤ть п≥сл¤ того, ¤к собака пор≥вн¤но добре буде вибирати "чуж≥" реч≥.
ƒаний прийом, ¤к ≥ виб≥рка предмет≥в, спри¤Ї розвитков≥ нюху в собаки дл¤ б≥льш ч≥ткого розр≥зненн¤ запах≥в.
—початку зан¤ть провод¤ть у полегшен≥й обстановц≥ - при незначних завадах.
ћетоди ≥ техн≥ки побудови прийому. Ќовим у цьому прийом≥ дл¤ собаки в пор≥вн¤нн≥ з попередн≥м буде виб≥рка людини.


«а вказ≥вкою кер≥вника зан¤тт¤ми 3-4 пом≥чники заздалег≥дь стають в одну шеренгу. ѕом≥чники од¤гнен≥ в од¤г, що належить ≥м. ¬≥дстань м≥ж пом≥чниками повинен бути таким, щоб собака м≥г в≥льно проходити б≥л¤ кожноњ людини п≥д час виб≥рки (1-2 кроки).
ќдин з пом≥чник≥в, заздалег≥дь викидаЇ метра на три приналежну йому р≥ч - головний уб≥р або п≥дстилку з взутт¤.
ƒресирувальник п≥дходить ≥з собакою до реч≥, кинутоњ пом≥чником, ≥ по команд≥ "сид≥ти" саджаЇ собаку. ѕравою рукою за допомогою ¤кого-небудь предмета, краще п≥нцета (щоб не залишити свого запаху на реч≥), дуже обережно бере цю р≥ч ≥ даЇ њњ обнюхати собац≥. ѕри цьому в звичайн≥й ≥нтонац≥њ вимовл¤Ї команду "нюхай". ѕ≥сл¤ цього, поклавши р≥ч позад себе на землю, жестом правоњ руки, одночасно з командою "нюхай" у п≥двищен≥й ≥нтонац≥њ посилаЇ собаку, ≥з флангу тримаючи њњ на пов≥дц≥, на виб≥рку. Ќа початку собака може не зробити виб≥рки, обнюхавши спок≥йно сто¤чих людей, вона спробуЇ п≥ти. ” такому випадку пом≥чник, ¤кого повинна вибирати собака, робить рух. —обака звичайно зараз же переключаЇтьс¤ на пом≥чника ≥ вибере його. ” цей час дресирувальник заохочуЇ собаку командою "добре", нат¤гаючи пов≥дц¤, ≥ собака, ¤к би вит¤гаЇ пом≥чника з строю.


ѕри виход≥ пом≥чника з групи дресирувальник вимовл¤Ї дл¤ нього команду "ст≥й". ѕом≥чник по ц≥й команд≥ зупин¤Їтьс¤ ≥ припин¤Ї вс¤к≥ рухи. ƒресирувальник бере собаку ≥ в≥дводить њњ в≥д пом≥чника, вимовл¤ючи команду "поруч". ѕом≥чник у цей момент знову встаЇ в групу, т≥льки на ≥нше м≥сце.
ƒресирувальник, давши обнюхати собац≥ ту ж р≥ч, командою "нюхай" посилаЇ њњ вдруге на виб≥рку. ѕ≥сл¤ того, ¤к собака пот¤гав пом≥чника за од¤г, њй легшаЇ вибрати знайомий уже запах, ≥ собака звичайно повторну виб≥рку робить правильно.


” тих випадках, коли пущена на виб≥рку собака помил¤Їтьс¤, намагаЇтьс¤ накинутис¤ на ≥ншого пом≥чника, дресирувальник вимовл¤Ї в п≥двищеному тон≥ команду "нюхай", "нюхай" ≥ направл¤Ї собаку на шуканого пом≥чника. ¬прави повторюють на кожному зан¤тт≥ 3-4 рази, поки собака буде добре робити виб≥рку з 3-4 чолов≥к.


Ќадал≥ умови виб≥рки поступово ускладнюютьс¤. √рупу зб≥льшують до б-8 ч≥л. ¬≥дстань м≥ж пом≥чниками скорочуЇтьс¤. Ћюди вистроюютьс¤ один до ≥ншого ближче. —обаку посилають на виб≥рку з групи лежачих ≥ сид¤чих людей. ƒопомога з боку дресирувальника зменшуЇтьс¤.  оли собака спок≥йно ≥ безпомилково буде робити виб≥рку, њњ пускають на виб≥рку без пов≥дц¤.
ћожна дресирувати собак на подачу голосу на обраного в груп≥ пом≥чника. ÷е робл¤ть так.
 оли собака п≥дходить до пом≥чника, ¤кого треба вибирати, ≥ намагаЇтьс¤ схопити його за од¤г, дресирувальник з командою "сид≥ти" у загрозливому тон≥ саджаЇ собаку. ќстанн¤, будучи в збудженому стан≥, ви¤вл¤Ї голос. ” цей момент дресирувальник даЇ ласощ≥, гладить, вимовл¤ючи команду "добре". ” випадку ¤кщо собака схопить пом≥чника ≥ буде тр≥пати, даЇтьс¤ команда "фу".


«годом собака при виб≥рц≥ буде с≥дати перед обраною особою ≥ вказувати на нього гавкотом.
¬иб≥рку людини з реч≥ - дос¤гають ≥ наступним методом.
ƒресирувальник, маючи к≥лька пом≥чник≥в, з ¤ких два однаково од¤гнен≥, залишаЇ одного в груп≥, другого починаЇ конвоювати. Ќе обертаючись до собаки, конвойований пом≥чник збуджуЇ њњ, рухаючи на в≥дстан≥ 10-15 м в≥д групи ≥нших пом≥чник≥в.


ƒл¤ того щоб ознайомити собаку з запахом конвойованого, дресирувальник наближаЇ до нього собаку ≥ даЇ можлив≥сть один-два разу схопити за од¤г. ѕ≥сл¤ цього по сигналу кер≥вника зан¤ть собаку на короткий час повертають або закривають дресирувальником, пом≥чник у цей час встаЇ в групу ≥нших пом≥чник≥в. ѕ≥сл¤ цього собаку пускають на виб≥рку.


ѕоступово група зб≥льшуЇтьс¤ до 3-4 пом≥чник≥в, пом≥чник у момент в≥дходу в групу кидаЇ заздалег≥дь приготовлену свою р≥ч. ƒресирувальник перед тим ¤к пускати собаку на виб≥рку даЇ собац≥ обнюхати њњ.
ѕ≥сл¤ виробленн¤ в собаки необх≥дного навику йти в групу ≥ в≥дшукувати шуканий запах, конвоюванн¤ припин¤ють, ≥ собаку пускають на виб≥рку людини т≥льки по запаху реч≥ з групи 6-10 чолов≥к.
јналог≥чним методом можна проводити зан¤тт¤ в нежилому нап≥втемному прим≥щенн≥. ѕрийом будують так: 1-2 пом≥чника заход¤ть ≥ ховаютьс¤ в прим≥щенн≥. “ретього пом≥чника дресирувальник ≥з собакою конвоюють поблизу входу в прим≥щенн¤. ѕор≥вн¤вшись з входом у прим≥щенн¤, пом≥чник, кинувши свою р≥ч б≥л¤ входу, ховаЇтьс¤ в прим≥щенн≥ ≥ розм≥щуЇтьс¤ поруч або поблизу.


ƒресирувальник, давши собац≥ обнюхати р≥ч, заходить з нею в прим≥щенн¤. ƒопустивши собаку вз¤тис¤ за од¤г обраного, дресирувальник виводить його ≥ здаЇ кер≥вников≥.
ѕрийом повторюЇтьс¤ 2-3 рази. Ќадал≥ конвоюванн¤ припин¤ють, ≥ собаку пускають у прим≥щенн¤ лише п≥сл¤ обнюхуванн¤ реч≥, залишеноњ б≥л¤ входу. —обак, недостатньо "зац≥кавлених" у виб≥рц≥ людини, збуджуЇ пом≥чник через двер≥, не показуючись њй.


≤стотним недол≥ком прийому "виб≥рка людини з реч≥" Ї те, що цей прийом ірунтуЇтьс¤ на активно-оборонн≥й реакц≥њ собаки, що спри¤Ї розвитков≥ в нењ зайвоњ злост≥.
ўоб уникнути цього, прийом "виб≥рка людини з реч≥" можна будувати на "зац≥кавленост≥" пошуку собакою апортованого предмета.


ѕрийом провод¤ть так: п≥дготувавши 3-4 пом≥чник≥в (розставивши њх на в≥дстан≥ одного кроку один в≥д одного), дресирувальник заздалег≥дь пропонуЇ одному з них покласти перед собою в 20-25 м свою р≥ч (рукавичку, носову хустку ≥ т.п.). ƒресирувальник, даЇ пот≥м собац≥ обнюхати цю р≥ч, кидаЇ њњ уб≥к пом≥чник≥в на 15-20м ≥ по команд≥ "апорт" посилаЇ собаку за р≥ччю.
як т≥льки собака по команд≥ кидаЇтьс¤ з м≥сц¤, пом≥чник-власник реч≥ виб≥гаЇ з групи, хватаючи на очах у собаки свою р≥ч, ховаЇ њњ в рукав ≥ стаЇ на м≥сце.


ƒресирувальник, тримаючи собаку на пов≥дц≥, по команд≥ "апорт" п≥дводить њњ до групи пом≥чник≥в ≥ по команд≥ "нюхай" даЇ собац≥ посл≥довно њх обнюхати. як т≥льки собака п≥д≥йде до пом≥чника, б≥л¤ ¤кого знаходитьс¤ р≥ч, ≥ буде його обнюхувати, пом≥чник, показавши р≥ч, заховану в рукав≥, даЇ њњ схопити собац≥.  оли собака почне т¤гти р≥ч, пом≥чник виходить на крок вперед ≥ по команд≥ дресирувальника "добре" в≥ддаЇ њй р≥ч, а собака одержуЇ заохоченн¤. ¬праву повторюють ще раз.


ѕом≥чник поступово ховаЇ р≥ч у рукав глибше ≥ собака "вит¤гаЇ" його з групи вже за рукав. Ќа 4-5 день к≥льк≥сть пом≥чник≥в зб≥льшуЇтьс¤, пом≥чник свою р≥ч не бере ≥ не ховаЇ. —обаку пускають на виб≥рку без пов≥дц¤ з 2-3 крок≥в в≥д групи лише з попередн≥м обнюхуванн¤м реч≥.
Ќавик вважаЇтьс¤ в≥дпрацьованим, коли собака по команд≥ дресирувальника без пов≥дц¤ безв≥дмовно ≥ ч≥тко вибираЇ людину з р≥ччю з групи в 6-8 чолов≥к.


©ZVERI WEB-DIZAYNA - 2003.

 

Сайт управляется системой uCoz