Muhtar.net
 
ѕ–»…ќћ "’ќƒ≤ЌЌя ѕќ–”„"
 


÷≥ль прийому - виробити в собаки ст≥йкий навик безв≥дмовного руху поруч ≥з дресирувальником по команд≥ ≥ жестов≥. ”мовними подразниками даного прийому будуть команда "поруч" ≥ жест - легкий удар долонею л≥воњ руки по стегну, безумовним - ривок пов≥дцем. ”мовний подразник, що заохочуЇ - команда "добре"; безумовний - погладжуванн¤ ≥ дача ласощ≥в.

¬≥дпрацюванн¤ прийому варто починати п≥сл¤ того, коли собака буде достатньо прив'¤зана до дресирувальника, привчена до клички, нашийника ≥ пов≥дка.


ћетоди ≥ техн≥ка побудови прийому. ƒ≥л¤нку дл¤ зан¤ть ≥з собакою варто вибрати таку, щоб там було ¤кнайменше в≥двол≥каючих подразник≥в (рух людей, транспорту, худоби й ≥н.). ƒ≥л¤нка повинна бути довжиною не менш 100-150 м ≥ шириною 50-100 м, не мати високого рослинного покриву, канав, ров≥в ≥ ≥нших перешкод, що заважають рухов≥. ¬игул¤вши собаку 10-15 хвилин, дресирувальник приступаЇ до зан¤ть. ƒл¤ цього дресирувальник, уз¤вши собаку на короткого пов≥дц¤, стаЇ з правоњ сторони собаки так, щоб л≥ва його нога була приблизно посередин≥ корпусу собаки. Ћ≥вою рукою бере пов≥дець на в≥дстан≥ 20-30 см в≥д нашийника, к≥нець пов≥дц¤ згортаЇ ≥ бере в праву руку. Ќазвавши собаку по кличц≥ ≥ давши команду "поруч", робить ривок пов≥дцем уперед, одночасно починаючи рух по пр¤м≥й швидким кроком, р≥зко в≥дм≥нним в≥д темпу руху при прогул¤нках ≥з собакою.


” перш≥ два-три зан¤тт¤ собака неминуче буде в≥двол≥катис¤, в≥дставати, заб≥гати вперед або уб≥к (дресирувальник повинен увесь час спостер≥гати за њњ повед≥нкою ≥ навколишн≥м оточенн¤м). ” цих випадках дресирувальник даЇ команду "поруч" ≥ одночасно робить ривок пов≥дцем - уперед, ¤кщо собака в≥дстаЇ, ≥ назад, ¤кщо заб≥гаЇ вперед.  оли собака займе правильне положенн¤ (б≥л¤ ноги дресирувальника), ≥де команда, що заохочуЇ, "добре", дача ласощ≥в (м'¤са) ≥ погладжуванн¤ собаки (в≥д холки до крупа).


ѕри в≥дпрацьовуванн≥ навику "ход≥нн¤ поруч" пов≥дець не можна тримати в нат¤гнутому положенн≥, треба давати можлив≥сть собац≥ "помил¤тис¤" - виходити з правильного положенн¤ в ноги дресирувальника. ѕравильним положенн¤м собаки при рус≥ з дресирувальником варто вважати таке, коли в≥дставанн¤ або заб≥ганн¤ вперед буде не б≥льше чим на довжину тулуба собаки.


” перш≥ дн≥ зан¤ть варто остер≥гатис¤ застосовувати сильн≥ ривки пов≥дцем, давати зайво голосн≥ команди в загрозлив≥й ≥нтонац≥њ. –ух поруч ≥з собакою в перш≥ зан¤тт¤ повинне проводитис¤ по пр¤м≥й на дистанц≥ю не менш 100-150 м, без крутих ≥ р≥зких поворот≥в.


”мовний рефлекс на команду "поруч" звичайно в б≥льшост≥ собак утворитьс¤ вже п≥сл¤ 5-6 зан¤ть. ўоб переконатис¤ в тому, що умовний рефлекс утворений, дресирувальник, послабивши пов≥дц¤ п≥д час руху, стежить за собакою, ≥ коли собака в≥дстаЇ або заб≥гаЇ вперед, даЇ строгу команду "поруч". якщо собака займе в≥дразу правильне положенн¤, значить умовний рефлекс сформований. ѕ≥сл¤ цього в≥дпрацюванн¤ навику варто поступово ускладнювати: рух робити в р≥зних темпах (крок швидкий, тихий, б≥гцем), робити зупинки ≥ р≥зк≥ повороти в рус≥. ѕри зм≥н≥ дресирувальником темпу руху варто спочатку дати команду "поруч", а пот≥м зробити ривок пов≥дцем уперед, ¤кщо темп руху зб≥льшуЇтьс¤, ≥ легкий ривок назад, ¤кщо в≥н зменшуЇтьс¤. ѕри поворотах праворуч ривок пов≥дц¤ давати вперед, а при поворотах л≥воруч - легкий ривок назад (або стримуванн¤).


„ерез к≥лька дн≥в зан¤тт¤ варто проводити в обстановц≥, де Ї в≥двол≥каюч≥ подразники, а також у р≥зний час доби й у р≥зну погоду. ” цей же час починають в≥дпрацьовуванн¤ навику на жест. «ан¤тт¤ продовжуютьс¤ на пов≥дц≥. ƒресирувальник бере пов≥дц¤ в праву руку. ѕеред початком руху подаЇтьс¤ команда "поруч" ≥ жест - удар л≥вою рукою по стегну з одночасним ривком пов≥дц¤.  оманда повинна передувати жестов≥ ≥ ривков≥. ѕоступово команду "поруч" ≥ ривки робл¤ть усе р≥дше ≥ зам≥н¤ють одним жестом. «вичайно п≥сл¤ 4-5 дн≥в зан¤ть собака вже починаЇ добре реагувати на жест, потр≥бно т≥льки надал≥ шл≥фувати цю навик.


ƒал≥ починаЇтьс¤ в≥дпрацьовуванн¤ навику "ход≥нн¤ поруч" без пов≥дц¤.  еруванн¤ собакою при рус≥ дос¤гаЇтьс¤ за допомогою команд або жест≥в. ƒл¤ цього дресирувальник спочатку займаЇтьс¤ на ослабленому пов≥дц≥, допускаЇ перший час опусканн¤ пов≥дц¤ на землю. якщо собака на команду "поруч" ≥ жест буде реагувати недостатньо, в≥дставати або заб≥гати вперед, варто наступити на пов≥дц¤ або, п≥дн¤вши його, робити сильний ривок (вперед або назад), попередньо давши в загрозливому топ≥ команду "поруч". ѕ≥сл¤ того ¤к собака добре буде виконувати д≥њ по команд≥ ≥ жесту, пов≥дц¤ зн≥мають ≥ користуютьс¤ т≥льки жестом. ѕри гарному виконанн≥ собакою ц≥Їњ д≥њ не можна забувати заохочувати њњ командою "добре", ласкою ≥ ласощами.


”досконалюючи навик, тобто домагаючись ч≥ткост≥ ≥ безв≥дмовност≥ його виконанн¤ собакою, необх≥дно умовн≥ подразники - команду ≥ жест - пер≥одично п≥дкр≥плювати безпосередн≥м подразником - ривком пов≥дц¤. ¬≥дпрацьовуванн¤ навику можна вважати зак≥нченим, коли собака буде ч≥тко ≥ безв≥дмовно виконувати ц≥ д≥њ без пов≥дц¤, по перш≥й команд≥ або жестов≥ дресирувальника при рус≥ р≥зним темпом в середньоскладних умовах, з поворотами ≥ зупинками.


©ZVERI WEB-DIZAYNA - 2003.

 

Сайт управляется системой uCoz